Fastighetsservice på Dina villkor

Grunden i all fastighetsskötsel är regelbunden tillsyn och driftkontroll av fastigheten vilket ställer höga krav på kunnande och engagemang.

Med små insatser görs ofta de största vinsterna och man slipper mer omfattande och dyrare reparationer i ett senare skede. Genom samarbete med andra entreprenörer kan vi erbjuda fastighetsservice av allra högsta kvalitet.

 • Vi reparerar och underhåller fastigheter samt bygger nytt.
 • Låt oss ta hand om servicen av dina fastigheter.
 • Vi utför även verksamhetsanknutna tjänster och skräddarsyr vår insats efter dina önskemål.
 • Vårt viktigaste mål är nöjda kunder som uppskattar vårt professionella sätt att utföra uppdrag, vår höga tillgänglighet och personliga bemötande.
 • Vår marknad är Ljusnarsberg kommun och grannkommuner.

Malmvägen 32

Företagets Historia

Hedlunds Byggnads AB var ett familjeföretag som startades 1968 i Ställdalen av Ivar Hedlund. 1974 övertogs företaget av Ivars söner, Bertil Hedlund och Sten Hedlund som då flyttade verksamheten till Kopparberg där den finns kvar även idag.

Under dessa tre decennier har företaget utökat sin verksamhet från renodlad byggverksamhet med fastighetsservice som för dagen utgör den största delen av verksamheten. Efter mer än 30 år i byggbranschen så var det dags för den tredje generationen att ta över.

Från 2005 så driver Ove Hedlund företaget.
I och med att företaget utökade sin verksamhet, så bestämdes det vid övertagandet att ändra företagsnamnet till Ove Hedlund´s Bygg o Fastighetsservice AB.

Arbetsmiljöplan

Ove Hedlund Hedlund´s B&F AB Tel 0580-121 20
 • Ansvarar för att arbetsmiljöverksamheten bedrivs på arbetsplatsen enligt de lagar och föreskrifter som finns.
 • Ansvarar för att första hjälpen utrustningen finns.
 • Ansvarar för att olyckshändelser rapporteras till yrkes-inspektionen

Arbetsmiljöplan

Arbetsledarna för entreprenörer på arbetsplatsen
 • Ansvarar för informationen till sina arbetare så att dessa arbeten utförs på rätt sätt enligt arbetsmiljölagen.
 • Ansvarar för god ordning hålls på arbetsplatsen och utför städning vid behov.
 • Ansvarar för att samtlig personal informeras om vilka risker som finns och vilka åtgärder sam skall vidtagas för att förebygga olyckor vid varje arbetsmoment.
 • Ansvarar för att de maskiner som används på arbetsplatsen är besiktade och godkända.
 • Ansvarar för att ställningar, stegar och bockar som andvänds uppfyller kraven i AFS 1990:12 resp 1985:15.
 • Ansvarar för att tillfredsställande belysning finns på arbetsstället.
 • Ansvarar för att material lagras på angivet ställe där det skall skyddas mot väder och vind.
 • Ansvarar för att rivningsmaterial och spillmaterial källsorteras och transporteras till kommunens soptipp för omhändertagande där.
Olycksfall

Vid svåra olycksfall larmas ambulans med larmnummer 112 och begär ambulans.

I övrigt hänvisas till den arbetsmiljöplan som finns för det ordinarie arbetsstället på vilket vi bedriver vår verksamhet.

Vi har välutbildad Personal!

Vi har följande behörigheter.

 • Maskinförarkort för röjsåg, grästrimmer & motorsåg
 • Skyliftkurs mobil plattform
 • Truckkort B, C (Hjullastare)
 • YKB
 • Ställningsbyggarbehörighet
 • Bas u och Bas b
 • Arbetet på väg
 • Heta arbeten
 • Bilrekondsbehörighet AutoSamart
 • Besprutningsbehörighet

Kontakta oss för mer info !!!

Maskinförarkort för röjsåg, grästrimmer & motorsåg Skyliftkurs mobil plattform Truckkort B, C (Hjullastare) Arbetet på väg Ställningsbyggarbehörighet Bilrekondsbehörighet AutoSamart